Mapa Mince

Galerie

Podívejte se s námi do světa sběratelství, českých mincí a investování do drahých kovů...

ZAJÍMAVOSTI Z ČASOPISU MINCE & BANKOVKYJadiný populární časopis
pro sběratele a numismatiky.

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

VÝBĚR Z ČLÁNKŮ

www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757