Mapa Mince

Kvalita ražeb moderních mincí

Koruna Svaté říše římské národa německého


Časopis Mince&Bankovky
Frieda Pisch

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

Redakce se obrátila na Státní mincovnu v Berlíně s prosbou o vysvětlení používaných výrobně-technických kroků při výrobě současných mincí. Obdrželi jsme od mincovny vysvětlení, které bude jistě zajímat hodně sběratelů a za které časopis srdečně děkuje.

Úvod

Pro vytvoření kvalitativně odlišných ražeb se výrobní kroky v procesu výroby mincí a medailí pozměňují nebo se provádí dodatečné kroky. Týká se to tří procesů výroby; výroby střížků a raznic i samotného ražení.

Následující krátké pojednání zahrnuje nejdůležitější výrobní kroky a jejich varianty, které Státní mincovna v Berlíně používá především k dosažení kvalitativně odlišných ražeb.

Zpracování střížků

Střížky dodávají specializovaní producenti v různých stupních kvality.

Pro oběhové mince se střížky dodávají volně sypané v kontejnerech s objemem přesahujícím 10 000 kusů. Střížky od dodavatele jsou již očištěné. Váha jednoho kontejneru je více než 100 kg. Ve stavu dodání se střížky dále hromadně zpracovávají (např. volně sypané). Střížky jsou na mnoha místech poškozeny otlučením (vroubky), jež vzniklo při výrobě střížků.

Se střížky pro mince kvality „zrcadlový lesk“ se při výrobě u dodavatele zachází šetrněji. Mimo jiné jde o to, aby se zabránilo povrchovému poškození střížků např. při sypání. Střížky se dodávají ve vakuově svařovaném plastovém balení (po 100 kusech), která se volně naskládají do přepravních kontejnerů.

Těsně před ražením v mincovně se provede jejich povrchová úprava, jde o kombinaci praní a zušlechťování povrchové vrstvy střížků, tzv. leštění kuličkami: ve svislé, rotující nádrži jsou malé ocelové kuličky, mezi které jsou rovnoměrně rozděleny střížky, které v „kuličkovém loži“, které tvoří točivý pohyb a přídavek vody s leštícím prostředkem „plavou“. Povrch střížků je v neustálém kontaktu s kuličkami. Ty povrch střížků tzv. válcují a opracovávají povrchovou vrstvu. Povrchová vrstva se tímto čistí (do vody se přidávají i dodatečné látky), a kromě jiného se tak vytváří i rovnoměrná kvalita u povrchové vrstvy střížků.

V jednom pracím chodu se vyleští více než 100 střížků.

Po vyleštění kuličkami se střížky od kuliček oddělí a dále se upravují v procesu praní. Nakonec se suší, např. v odstředivých sušičkách, a bezprostředně po praní a sušení se střížky oráží.

Střížky pro kvalitu proof prochází náročným výrobním procesem, který je sestaven tak, aby na sebe střížky při sypání nemohly padat. Po praní se střížky leští. Každá strana střížku se jednotlivě, v několika krocích leští do vysokého lesku (obvykle speciálními kartáči s přídavkem leštících prostředků). Střížky se jednotlivě balí a vakuově zabalené se dodávají ve speciálních přepravkách nebo se leští na místě. Střížky v této kvalitě se vybalují krátce před ražbou a ražba se provádí bezprostředně.

Zpracování střížků

Všechny raznice prochází stejnou úpravou až po proces tvrzení raznic.

Poté se jejich úprava liší podle požadované kvality ražby. Strany motivů raznic pro oběhové mince se ručně matují, např. kartáči s kovovými kulatými štětinami.

Raznice pro výrobu mincí v kvalitě „zrcadlový lesk“ nebo „proof“ se nejdříve jen na horní straně raznic (po ražbě základu mince nebo medaile) leští diamantovou pastou do vysokého lesku. Poté se matují plochy motivů; např. „pískováním“ korundovým nebo skelným práškem, s průměrem částic několik setin milimetru. Na razidla se dále přiloží maska s otvory v oblasti matování. Matování se může provádět také laserem. Pomocí grafického souboru se pak vyberou příslušné oblasti, které se budou laserovým paprskem matovat.

Po matování následuje krok čištění a v případě, že je to nutné, doleštění ploch do vysokého lesku.

Všechna razidla se v jednom z posledních pracovních kroků opatří vrstvou tvrzeného chrómu o tloušťce několika tisícin milimetru pro zvýšení doby použití raznic.

Ražba

K ražbě mince nebo medaile jsou zapotřebí kromě střížků tři ražební nástroje: vrchní razidlo, spodní razidlo (pro obrazovou nebo hodnotovou stranu) a ražební prstenec.

Ražební prstenec během ražby vede horní a spodní raznici. Ražební prstenec udává vnější průměr mince nebo medaile při ražbě.

Střížky jsou automaticky vedeny příslušným zařízením (podávacím zařízením) razícího stroje nebo se ručně pokládají na spodní raznici, která je usazena do razícího prstence.

Ražba probíhá plně nebo poloautomaticky, popř. v ručně řízeném taktu. Oběhové mince se razí jednoduchým zdvihem, zvláštní mince a medaile s vyššími požadavky na kvalitu většinou vícenásobným zdvihem. Po první ražbě se krátce počká a razí se podruhé a potřetí. Mince přitom zůstává mezi vrchní a spodní raznicí v ražebním prstenci. Po ražbě se mince mechanicky vyhazují nebo se ručně odebírají. Mince se umisťují na spodní raznici na fixační body pro tvarovou shodu reliéfu.

Mince a medaile padají do přepravní nádoby nebo se sunou na přepravní desku. popřípadě se odebírají ručně a odkládají se na přepravní desku. U ražeb určených do oběhu probíhá podávání střížků dopravníkem přímo z přepravní nádoby do přepravního systému razícího stroje (vibrační nebo gravitační přepravníky). Podle typu konstrukce razícího stroje a typu podavače se dosahuje průměrný ražebný výkon od 750 do 850 kusů za minutu.

Při ražbě mincí vyšších stupňů kvality se jednak používají jiné razící stroje a také střížky se ručně skládají ve speciálním podávacím registru. Nejspodnější nebo nejsvrchnější střížek je podávacím systémem přenášen na místo ražby. Po ražbě podávací systém minci nebo medaili odebírá ze spodní raznice a vede ji na přepravní desku. U ražeb vysoké kvality se razí několik desítek mincí za minutu. Je to jednak z důvodu většího počtu zdvihů a jednak jiným druhem použitého razícího stroje. Pokud se navíc ještě střížky podávají ručně a mince i medaile se ručně odebírají, je jeden razící stroj schopen v jednom pracovním dni zhotovit pouze několik stovek kusů. Počet zpracovaných kusů závisí na materiálu a motivu mince. Tento způsob ražby se používá při výrobě mincí kvality proof. U všech ražebních metod se střížky před ražbou oboustranně očistí vzduchem, aby se odstranily případné nečistoty. Po vizuální kontrole mincí a medailí se rozhodne, zda je třeba raznici vyčistit. U mincí vyšší kvality to může být nutné již po dvaceti ražbách!

Kritéria zkoušení

Je samozřejmé, že při výrobě mincí a medailí se dbá na bezchybnou výrobu. U každého výrobního kroku od dodávky zboží po expedici se kontrolují kritéria standardu kvality. Tyto zkoušky v tomto článku blíže probírat nebudeme.

Vedle zkoušení geometrických a fyzikálních parametrů, probíhá celá řada vizuálních testů, v nichž se rozhoduje, zda ražená mince odpovídá požadované kvalitě.

Kvalita mincí

Odlišné výrobní procesy na mincích a medailích vytváří charakteristické znaky, ze kterých se odvozují různé třídy kvality, jak jsou stanoveny ve Státní mincovně Berlín s ohledem na národní a mezinárodní popisy.

Normální ražba

Mince mají rovnoměrně matný reliéf a rovnoměrně matný mincovní základ, částečně se stopami po strojní manipulaci. Mohou se vyskytnout poškozené střížky s neúplnou ražbou, poškození otlačením, rázem nebo otěrem není možné při výrobě zabránit. Ražba je plně automatická. Opatření zabraňující poškození povrchu během výrobního procesu odpovídají požadavkům masové výroby.

První ražba

Mince mají rovnoměrně matný reliéf a rovnoměrně matné mincovní pole, částečně se stopami razícího nástroje. Mohou se vyskytnout střížky s neúplnou ražbou, poškození otlačením, rázem nebo otěrem není možné při výrobě zabránit. Ražba je plně automatická. Opatření zabraňující poškození povrchu během výrobního procesu odpovídají požadavkům masové výroby.

Celý náklad se razí razidly, která dříve nebyla používána (první ražba). Střížky se podávají šetrně v malých množstvích, mince v malých množstvích padají do vypolstrované záchytné nádoby. Tímto způsobem se zamezuje poškozením, která se normálně vyskytují při ražbě oběhových mincí. Ražba samotná probíhá plně automaticky. S hotovými mincemi se až do zabalení zachází opatrně, aby se minimalizovalo otlučení.

Čerstvá ražba

Toto označení popisuje stupeň zachovalosti mince; často se používá také pro označení mincí kvality první ražby.

Ražební lesk

Mince s ražebním leskem vykazují jemně matovaný reliéf a mincovní pole, na kterém jsou patrné stopy po razících nástrojích. Mohou obsahovat menší vady povrchové vrstvy z důvodu neúplné ražby střížků, kterým se nedá při výrobě zabránit. Povrch razidel (mincovní pole) se snižuje jemným broušením kolmo na svislou osu reliéfu. Části reliéfu se jemně matují.

Pojem ražební lesk se v první řadě používá u speciálních mincí z ušlechtilých kovů (např. 10 euro). Klade se zřetel na matování a broušení mincovního pole a reliéfu, čímž se mince odlišují od normální ražby.

Zrcadlový lesk

Střížky se před ražbou leští kuličkovým tlakem. Mince se zrcadlovým leskem vykazují zrcadlově se lesknoucí mincovní pole a jemně matovaný reliéf. Na mincích se smí vyskytovat ojedinělé drobné nedostatky, např. neúplná ražba v místech poškození střížků, rozeznatelné pouze při podrobnějším pohledu. Mince nesmí obsahovat poškození vzniklá po ražbě. Ražba probíhá poloautomaticky, střížky se ručně umísťují do magazínů, z magazínů se mince odebírají ručně, aby se zamezilo možnému poškození. Každá jednotlivá mince podléhá pečlivé kontrole kvality.

Mince v kvalitě zrcadlový lesk a proof jsou často považovány za rovnocenné.

Leštěná razidla – kvalita proof

Razí se na leštěné střížky. Mince proof se vyznačují zrcadlově lesklým mincovním polem a jemně matovaným reliéfem. Nesmí vykazovat žádná poškození po ražbě, neúplné ražby nebo ražby poškozených střížků nesmí být rozpoznatelné. Ražba probíhá ručně, tzn. podávání střížků a odebírání hotových mincí se děje ručně.

Střížky i mince podléhají stoprocentní vizuální kontrole.

Protože mezi výrobními metodami a názvoslovím stejně jako označením jednotlivých stupňů kvality v jednotlivých státech i mincovnách existují určité rozdíly, neexistuje v používání pojmů přesné vymezení.
www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757