Zlato Mince

UKRADENÁ
BANKOVKAČasopis Mince&Bankovky
Jan Schönfeld

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

Nejvzácnější bankovka v podvodné aukci. V polovině března 2017 probleskla českými médii zpráva o nálezu nejvzácnější československé státovky odcizené z Vlastivědného muzea Olomouc.

Na tiskovém konferenci informoval vedoucí krajského oddělení Policie ČR plk. Jiří Musil o zadržení pachatelů a zajištění odcizené státovky po 5000 Kč vzor 1919 (série 1002 026968), která se před více jak deseti lety ztratila z olomouckého vlastivědného muzea. Podle sdělení policie je jedním z podezřelých i někdejší zaměstnanec muzea. Pachatelé se ukradenou státovku pokusili udat velice amatérským způsobem prostřednictvím aukčního portálu Aukro. Takovýto způsob prodeje je přitom nanejvýš podezřelý, neboť poslední dražená státovka docílila ceny 3,5 milionu Kč a bankovky takovéto hodnoty se takřka výhradně nabízejí buď přímo koncovému kupci nebo nebo prostřednictvím renomovaného aukčního domu. První pokus o vystavení skončil už 13. března, kdy aukci zrušil samotný portál. Následujícího dne ale pachatelé vystavili státovku znovu s tvrzením, že nabízený předmět pochází z dědictví. Prodávající na obrázku sice smazal část sériového čísla, zapomněl ale na razítko NBČ K60/58, díky čemuž bylo okamžitě jasné, odkud daný exemplář pochází. Celá aukce byla poté předčasně ukončena ve středu 15. března s docílenou částkou 1,81 milionu Kč. Po úspěšném zadržení pachatelů byla státovka zaslána na znaleckou expertízu a následně vrácena zpět do sbírek olomouckého muzea.

Samotná státovka vznikla z návrhu vídeňských umělců Heinricha Lef lera a Rudolfa Rösslera pro Rakousko-Uherskou bankovku 1000 K z roku 1902. Státovka vydaná Bankovním úřadem Ministerstva f inancí byla tištěna v rakouské tiskárně Druckerei für Wer tpapiere ve Vídni a obíhala od 7. srpna 1919 do 15. dubna 1921. Celkem bylo vyhotoveno 500 599 exemplářů, z nichž se z oběhu nevrátilo 98 kusů. Pětitisícikoruna, podobně jako jiné státovky I. emise, se potýkala i s množstvím falzifikátů, byť ve srovnání s 500 nebo 100 Kč šlo v jejím případě o zanedbatelné množství. V letech 1920 až 1931 bylo zadrženo na 409 padělků ve dvou typech charakterizovaných jako nebezpečné. Pocházely z padělatelských dílen ve Vídni a Czestochové. Většina zadržených falz byla následně skartována v letech 1938 a 1940, menší část se poté dostala ke sběratelské veřejnosti prostřednictvím reprezentativních alb Státní banky Československé. V současnosti je známo celkem 36 pravých exemplářů (z nichž pouze jeden je neperf rovaný) nacházející se ať už v soukromých sbírkách, nebo ve sbírkách veřejných institucích v tuzemsku a v zahraničí. Zde se kromě slovenska jedná například o Japonsko, Belgii, Rakousko, Španělsko, Rusko a dalších země.

www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757