Mapa Mince

BANKOVKY, NOTAFILIEStručně.
Jasně.

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

VÝBĚR Z ČLÁNKŮ

OCHRANNÉ PRVKY PLATIDEL

Papírová platidla se mnohem více stávají cílem padělatelů, než je tomu v případě mincí. Ačkoliv je naprostá většina zadržených falzifikátů nejnižšího stupně nebezpečnosti, je dobré znát základní ochranné prvky našich platidel.
MINARET MALWIYA

Bankovka, která je zajímavá pro své architektonické řešení stavby věže - minaretu Malwiya s vnější spirálovou rampou. Tato věž je součástí komplexu mešity Samarra.
BRITSKÉ PADĚLKY ŘÍŠSKÝCH BANKOVEK

Jako v každé době v peněžní historii, také na přelomu devatenáctého a dvacátého století se v Německu falšovaly bankovky. V následujících řádcích vás seznámíme s podrobnostmi, které jistě zaujmou, jelikož se o nich dodnes málo ví.
GDAŇSK

Kdo se při sbírání bankovek neřídí jen podle katalogových čísel, ale zajímá se navíc také o historii období, z nějž sběratelské předměty pocházejí, může příležitostně narazit na dosud opomíjený kousek historie sbírka tak získá na hodnotě a úplnosti.
BEZ HODNOTY?

Papírové peníze na rozdíl od mincí nemají žádnou materiální hodnotu. Jsou-li mince staženy z oběhu, jejich majitel, pokud si je uchová, stále ještě disponuje hodnotou zlata nebo stříbra v mincích. S papírovými penězi je to jinak. Po vyjmutí bankovek z oběhu, zůstává pouze potištěný papír nejasné hodnoty. Na tom nic nemění ani několik, v podstatě kuriózních, opačných příkladů z inflačního roku 1923.
www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757