Mapa Mince

ZLATÉ MINCEČasopis Mince&Bankovky
Michal Mikulenka.

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

POROVNÁNÍ INVESTIC
do klasických a zlatých mincí.

investování do mincí má dvojí charakter. jde buď o investici do klasických platidel, která mají určitou sběratelskou hodnotu a druhou variantou je investice do zlatých mincí, které představují takzvané investiční zlato. Obě tyto investice se mohou, ale samozřejmě také nemusí, vyplatit. důležité je vědět, na co se při orientování na daný druh mince zaměřit.

Klasické mince

O klasické mince a jejich sbírání je sbírání se zajímá obrovské množství lidí. Pravděpodobně se jedná hned po filatelii o nejoblíbenější sběratelský artikl. Je to nasnadě. Klasické mince jsou velmi snadno k sehnání. Obvykle vše začíná nalezením nějakých starých mincí po dědečkovi nebo se objeví nějaký podobný impuls, který vyvolá vášeň ve sbírání. Velmi dobře funguje směna a nákup na různých trzích, aukcích či přímo malých burzách. Při důkladném a kvalitním sbírání mincí může sbírka získat zajímavou hodnotu. Jde sice o náročný sběr, avšak kvalitní numismatická sbírka má velkou a hlavně trvalou hodnotu. S mincemi je velice složité spekulovat. Často jsou ceny pouze odhadní, či podle určitých aktuálních poptávek. Těžko se nakoupí nějaká mince v očekávání, že za pár let bude její hodnota několikanásobná. Spíše je možné určitou hodnotu získat ze zmíněné kompletní a ucelené sbírky mincí. Důležité je navíc numismatickou sbírku sestavovat podle určitých kritérií, aby následně měla danou hodnotu. Rozhodně nemá smysl se soustředit na všechny „staré“ mince, ale orientovat se více konkrétně a dokázat vytvořit ucelenou, třeba i menší, ale kvalitní sbírku. Tak pak představuje hodnotu a může svému majiteli určité výnosy při prodeji přinést. Navíc u těchto mincí velmi záleží na jejich kvalitě. Pečlivě uchovávané a neponičené mince mají podstatně větší hodnotu než zašlé a poškozené. Následně uvádíme několik velmi hodnotných a ceněných mincí. Jde o 5 haléřů (z roku 1924), 20 haléřů a 10 Kč (1933), 25 haléřů (1932), 5 Kč (1937), 20 haléřů a 1 Kč (1947), 3 haléře (1962) a 5 Kč (1986).

Investice do zlatých mincí

U zlatých mincí je situace odlišná. Obchodují se za jejich faktickou hodnotu. Nejde o jejich aktuální stav či formu uchování. Jde především o ryzost a hmotnost. Zlaté mince představují trvalou hodnotu. Jde o určitou jistotu proti vlivu inflace. Právě tak dokáží zlaté mince dlouhodobě odolávat času a jejich majiteli drží krok s inflací. Výhodou těchto mincí je jejich fyzické vlastnění. Vždy máte jistotu a danou minci k dispozici. Zlaté mince nemusejí být ve sbírkách, jejich cena je odvislá právě od jedné určité. Navíc zlato jako komodita je prakticky nezničitelné, takže mince si uchovají své vlastnosti dlouhodobě. Investiční zlato a investice do zlatých mincí tak lákají ke sběru ještě více než klasické mince, jelikož není nutné složitě dávat do kupy ucelené sbírky, ale i jedna jediná zlatá mince dokáže uchovat prostředky a zajistit je proti inflaci či dalším krizovým dobám. Přehled mincí, které bude razit v nadcházejících letech ČNB ČNB připravila pro období 20112015 stříbrné mince. Půjde o mince v nominální hodnotě 200 Kč o hmotnosti 13 g a průměru 31 mm. Jejich maximální množství bude 50 000 ks od jednoho tématu. Navíc každý rok bude vydána jedna mince v nominální hodnotě 500 Kč o hmotnosti 25 g a průměru 40 mm. Prodejní cena mincí bude zhruba od 500 Kč. Téma jsou velmi rozličná. Jde o vyobrazení významných básníků, malířů, spisovatelů či událostí v dějinách naší země. Navíc pro stejné období 20112015 jsou připraveny i zlaté mince. Půjde o tématické zaměření na mosty České republiky. Nominální hodnota mincí bude 5 000 Kč a jejich parametry: hmotnost 15,55 g, složení mincovního kovu 999,9 Au a průměr 28 mm. Faktická cena se pohybuje okolo 13 000 Kč. A posledními raženými mincemi jsou takzvané mimořádné ražby. Půjde o dvě situace v letech 2012 a 2015. Půjde o mince v nominální hodnotě 10 000 Kč, hmotnosti 31,1 g, 999,9 Au a průměr 34 mm. Pro rok 2012 jde o minci Zlatá bula sicilská 2012 a pro rok 2015 zlatá mince Jan Hus 2015. Jejich faktická cena se pohybuje nad 25 000 Kč.

www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757