Mapa Mince

ZAJÍMAVOSTIPřekvapivé poznatky.
Nečekané souvislosti.

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

VÝBĚR Z ČLÁNKŮ

PÍSMO NA MINCÍCH

Kdyby už peníze nebyly vynalezeny, postarali by se o to určitě staří Římané. Jejich pragmatický vztah k tomuto prostředku směny vyjadřuje nesmrtelná věta PECUNNIA NON OLET (peníze nesmrdí), inspirovaná ekonomickou politikou císaře Vespasiána. Pojmenování peněz ve větě, která se císaři přisuzuje, vytvořili jeho dávní předkové. Jejich prvotním platidlem byl dobytek – PECUS. Když pak začali platit kusy kovu na váhu, pojmenovali je PECUNNIA.
ŘÁD ZLATÉHO ROUNA

Řád zlatého rouna byl založen dne 10. ledna 1430 Filipem Dobrým, vévodou burgundským u příležitosti jeho svatby s princeznou Isabelou Portugalskou.
LILIE A LEOPARD

Jako Stoletá válka se označuje válečný konflikt mezi Francií a Anglií na přelomu 13. a 14. století. Impulsem k rozpoutání války se stal boj o dědictví francouzského trůnu po smrti krále Karla IV. Vojenské konflikty, které včetně období klidu, trvaly více než sto let, byly určovány bojem mezi znepřátelenými šlechtickými rody Orleánských a B urgundských uvnitř Francie a bojem o zástavní vlastnictví anglické koruny. Během války byly stanoveny rozhodující podmínky pro změnu vývoje v ražbě mincí a peněžním hospodářství obou zemí.
KVALITA RAŽEB MODERNÍCH MINCÍ

Redakce se obrátila na Státní mincovnu v Berlíně s prosbou o vysvětlení používaných výrobně-technických kroků při výrobě současných mincí. Obdrželi jsme od mincovny vysvětlení, které bude jistě zajímat hodně sběratelů a za které časopis srdečně děkuje.
INDO-ŘEČTÍ KRÁLOVÉ: MENANDROS I.

Jestliže o Eukratidovi I. se hovoří jako o největším řecko-baktrijském vládci, prvenství mezi řecko-indickými panovníky patří podle dosavadních poznatků králi Menandrovi. O jeho vládě se neví mnoho a nebýt toho, že se stal přesvědčeným a významným buddhistou a jeho vláda zůstala zaznamenána v buddhistických textech, byl by zařazen mezi indo-řecké panovníky, známé pouze z mincí a z krátké Plutarchovy poznámky.
INDO-ŘEČTÍ KRÁLOVÉ: NÁSTUPCI MENANDRA I.

V minulém díle byla popsána vláda a mincovnictví nejvýznamnějšího indo-řeckého krále Menandra I., jeho syna Thrasona a krále Apollodota I. Potíže s chronologií jednotlivých panovníků se táhnou od samého počátku řecko-baktrijské historie. Zatímco v případě euthydemovské a eukratidovské dynastie existuje alespoň slabá opora v psaných pramenech, panovníci, kteří vládli jihovýchodně od pohoří Hindúkuš, po sobě zanechali pouze mince jako jediné potvrzení jejich existence.
SEMPER VICTOR

Římské mince nebyly jen platebním prostředkem, používaly se také jako masová média, jejichž úlohou bylo mezi lidem šířit portrét vítězného panovníka a politická poselství. Mohou v tomto ohledu být srovnávány s audiovizuálními a tiskovými médii moderní doby.
www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757