Mapa Mince

INVESTIČNÍ ZLATOČasopis Mince&Bankovky
Michal Mikulenka.

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

INVESTIČNÍ ZLATO
se představuje.

Investování do zlata získává v posledních letech na oblibě. Takzvané investiční zlato představuje investici do zlatých mincí a slitků. Jedná se o odlišný produkt, než je investování do zlata jako komodity na burze. Investiční zlato neztrácí svou kupní sílu, takže prakticky chrání a zajišťuje investované peníze před inflací. Zlatá investiční mince má tedy charakter určitého zajištění. V porovnání s pamětními mincemi, je vhodná i pro velké částky a objemy.

Forma investičního zlata

Jak již bylo řečeno investiční zlato představují mince a slitky. Pojďme si podrobněji rozvést, co přesně zlatá mince a slitek představují. Zlaté mince musejí mít ryzost minimálně 900 tisícin. Navíc musely být v minulosti nebo současnosti legálním platidlem a vyraženy až po roce 1800. Zlaté mince mají tu vlastnost, že často jejich numismatická hodnota výrazně převyšuje hodnotu zlatého obsahu, jedná se především o starší kusy. U nových mincí, které v současnosti razí celá řada států, se řídí hmotnost právě od trojské unce. Ve světě v současnosti koluje velké množství známých a oblíbených mincí. Na nejvyšším místě pomyslném žebříčku by mohl stát jihoafrický Krugerrand, který se razí již od roku 1967. V Evropě pak možná nejvýraznější mincí bude Vídeňský Filharmonik (Wiener Philharmoniker), který byl dlouhou dobu jednou z největších zlatých mincí vůbec. Každý z velkých států pak rozhodně má „svou“ zlatou minci. Ať už jde o americký Eagle, britskou Britanii, australský Nugget, kanadský Maple Leaf čínskou Pandu či dokonce i minci České republiky, kterou razí Česká národní banka. Jde o pamětní mince, které v současnosti představují sérii Kulturních památek technického dědictví.

Investiční zlaté slitky

Druhou formou investičního zlata jsou uzanční slitky, spíše známe pod pojmem zlaté cihly. Ty musejí mít ryzost minimální 995 tisícin a musejí být mezinárodně uznávány. V Evropě probíhají obchody se zlatými slitky v jedenácti velikostech. Do váhy 100 gramů jsou slitky ražené a od 250 gramů výše jsou vždy lité. V ČR nefunguje žádný oprávněný výrobce (rafinér) těchto zajímavých produktů. Ve světě jich pak pracuje pouze něco málo přes sto. K nejznámějším a nejoblíbenějším evropským výrobcům patří švýcarský rafinér Argon Heraeus.

Podstata nákupu

Při nákupu investiční zlata se obchoduje s trojskými uncemi. Jedna unce představuje zhruba 31 gramů. Investiční zlato v podobě zlatých mincí je o několik procent dražší než je cena virtuálních komoditních uncí na burze zlata, avšak je zde podstatný rozdíl ve vlastnictví. Do burzovního zlata se investuje virtuálně a často prostřednictvím podílových fondů a investičních certifikátů. U investičního zlata, tedy nákupu zlaté mince, se investuje přímo do fyzického vlastnictví. Investor danou minci skutečně vlastní, takže se zbavuje rizika z případných problémů podílového fondu a krachu společnosti, do které investoval přes burzovní obchody. Důležitou informací navíc je, že investiční zlato je v Evropské unii osvobozeno od DPH.

Fakta o investičním zlatě

Důležité je si uvědomit, že investiční zlato představuje zabezpečení pro nepříznivé situace. Jde o určitý způsob ochrany. Při obchodování je velmi jednoduché ověřit ryzost a váhu a snadno se tedy rozeznají padělky, které se prakticky z uvedených důvodů ani nevyskytují. Každý klenotník totiž jednoduše pozná a zhodnotí dané investiční zlato a jeho hodnotu. Důležitým faktorem je navíc to, že cena investičních zlatých mincí se nestanovuje podle numismatických měřítek, ale podle klasického hodnocení zlata. Takže investiční mince v oběhu má tutéž hodnotu, jako nová ještě nerozbalená. Navíc investiční mince jsou vydávány v neomezeném množství. Prakticky záleží pouze na zájmu investorů. Často se jedná o vkusné výtvarné návrhy, které logicky zvyšují zájem o mince a jejich popularitu.

Míra investičního zlata v portfoliu

Každý investor sestavuje své portfolio podle svých očekávaných výnosů a k nim přiřazených rizik. Vždy by mělo toto portfolio mít vyvážený charakter a korespondovat s ochotou investora podstupovat danou výši rizika. Podle řady expertů by mělo investiční zlato být obsaženo v kvalitním vyrovnaném portfoliu. Jakou mírou, to je však otázka. Ve valné většině názorů se jedná o hodnoty od 5 do 15 procent celého portfolia investic. Samozřejmě se také doporučuje rozložit nákup do většího množství menších nákupů, než nakoupit velké množství při jednom. Tím se logicky získá lepší průměrná nákupní cena, jelikož dojde k dlouhodobému nakupování a tím se sníží riziko nákupu v „nesprávnou“ dobu. Jak nakupovat zlaté mince Nakupování zlatých mincí se řídí podobnými zásadami jako jakékoliv jiné investování, avšak určitá specifika investiční zlato rozhodně má.

Investování do zlata, tedy i do zlatých mincí, není koncipováno jako investice s vysokou výnosností. To investiční zlato nedokáže. Investice do zlatých mincí představuje ochranu. Ochranu před znehodnocením. Spekulace na cenu je u tohoto druhu investice tedy velice složitá. Jak již bylo zmíněno, zlaté mince by měly být v portfoliu investora zastoupeny alespoň 5 % a zhruba maximálně 15 % celkové hodnoty v závislosti na ochotě podstupovat riziko. Jde o vyvážení portfolia a stanovení určité pojistky pro investora. Dále je vhodné nakupovat zlato levně. Ano, dobrá rada nad zlato, avšak při hlubším porozumění myšlence budete nakupovat daleko lépe. Jelikož zlaté mince jsou oceňovány podle své hodnoty a ne podle vzhledu, je důležité tedy striktně nahlížet na danou minci a na cenu. Nejde o vzhled či provedení mince. Navíc se vyplatí sledovat a nakupovat právě od těch obchodníků, kteří mají nejnižší přirážku ke světové ceně. Prodávejte dráž. Ano, přesně. Často se stane velice neočekávaná událost a cena zlata prudce vyletí. A přesto řada lidí dále nakupuje a zvyšuje tuto cenu. To je jednoznačný signál k prodeji. Lidé totiž hledají jistotu a právě zlaté mince a investiční zlato obecně jim tuto jistotu dá. Takže v době relativního klidu se vyplatí zlato nakupovat a v době neočekávané události, která řadu lidí zaskočí je vhodné prodat. To je snad jediná možná spekulace na cenu investičního zlata. Nakupujte pouze u kvalitních a prověřených obchodníků. Obchodování se zlatými mincemi je obchod jako jakýkoliv jiný. Vyskytují se v něm poctivý i nepoctivý lidé. Proto je třeba vždy velmi dobře zvážit od koho investiční zlato nakupujete.

Výhody investice do zlatých mincí

Zlatá mince je jistota. Trvalá hodnota mince chrání investici před inflací i v krizových obdobích. Další nespornou výhodou je jeho obchodovatelnost 24 hodin denně. Zlaté mince jsou vysoce likvidní a dají se prodat kdykoliv a kdekoliv. Dlouhodobá stabilita znamená jistotu i přes výkyvy v aktuální denní ceně. Zlaté mince a investiční zlato obecně je navíc prakticky nezničitelné. Nerezaví, nerozkládá se, zkrátka drží svůj tvar i funkčnost prakticky pořád. Je také nezávislé na vládních či jiných politických okolnostech či problémech na burzovních a jiných trzích. Investiční zlato tak lze shrnout několika zásadními slovy: jistota, nezávislost, rezerva a stabilita.
www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757